Tesco

Banner

Tesco Beh pre život rozhýbal celé Slovensko

#

Posledný beh v Bratislave uzavrel 8. ročník Tesco Behu pre život, jedného z najväčších športovo – charitatívnych podujatí na Slovensku. Dobrú vec podporilo vo všetkých krajských mestách 16 388 ľudí. Spoločne pomohli vyzbierať sumu 49 484 eur, ktorú Slovenský atletický zväz využije na realizáciu športovo-vzdelávacích táborov pre 250 detí vo veku od 6 - 10 rokov. Pre deti z detských domovov, ktoré prejavia talent, môže tábor predstavovať odrazový mostík k ďalšej športovej kariére.

Atletické tábory prebehnú počas leta v štyroch turnusoch v Bojniciach a Námestove. Ôsmy ročník Tesco Behu pre život prebehol symbolicky v ôsmych slovenských mestách. Najväčší počet účastníkov bol v Bratislave. „Mám aj tento rok skvelý pocit z toho, že každý, kto sa Tesco Behu pre život zúčastnil, urobil niečo nielen pre svoje zdravie, ale pomohol dobrej veci. Za osem rokov sa do behu zapojilo už neuveriteľných 87 487 ľudí a pomohli vyzbierať 436 983 eur,“ konštatuje Michal Dyttert, správca Nadácie Tesco. K Tesco Behu pre život sa tento rok prvýkrát pripojila aj Detská atletika prostredníctvom sprievodných aktivít - Detských atletických hier a Juniorskej maratónskej štafety. Detských atletických hier sa zúčastnilo až 1 975 detí zo základných škôl z celého Slovenska. Do Juniorskej maratónskej štafety, ktorá sa bežala súčasne s hlavným behom sa celkovo zapojilo 190 študentov stredných a vysokých škôl. Spolupráca Slovenského atletického zväzu (SAZ), Nadácie Tesca a Tesca bude pokračovať naďalej celoročne prostredníctvom projektu Detská atletika.

Beh pre život 2015 - Video →


Kde sme bežali

Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina B. Bystrica Prešov KošiceO Behu pre život

Na čo pôjdu peniaze?

Celý výťažok zo štartovného a z finančných darov bude použitý na pomoc deťom z detských domovov. V spolupráci so Slovenským atletickým zväzom pre ne pripravíme profesionálne športovo-vzdelávacie tábory, kde okrem jedinečných zážitkov môžu pohybovo- nadané deti získať možnosť ďalšieho výkonnostného rastu.

Prečo podporujeme práve takýto projekt?

Keďže údaje o detskej obezite sú alarmujúce, rozhodli sme sa už minulý rok podporiť myšlienku zdravého životného štýlu a boja proti detskej obezite. V tomto smere pokračujeme a k zdravému stravovaniu sme pripojili tento rok aj pravidelný pohyb. So Slovenským atletickým zväzom sme rozbehli projekt Detská atletika, fungujúci vo viacerých krajinách, ktorého cieľom je zaujať deti pre šport, aktívne bojovať proti sedavému spôsobu života, vyplniť priestor v rámci mimoškolskej alebo záujmovej pohybovej aktivity deťom blízkym spôsobom a umožniť im zažiť radosť z hry a víťazstva. Viac informácii o projekte nájdete v sekcii Detská atletika.

Z výťažku, ktorý sme spoločne vyzbierali počas tohtoročných behov, umožníme detičkám z detských domovov zažiť jedinečný pocit a neopakovateľné zážitky detského tábora. Projekt Detská atletika je určený pre všetky deti, preto sme radi, že pomôžeme spoločne objaviť skryté talenty a dáme šancu všetkým deťom bez rozdielu.

Čo máme pre deti prichystané?

Detsky tábor je športovo vzdelávací pobyt pre deti hlavne vo veku od 6 do 10 rokov. Vzdelávacia časť môže byť zameraná na geografiu alebo biológiu. Od zamerania sa odvíja celá tematika tábora. Okrem vzdelávania a zábavy sa v tábore aj veľa športuje, pohybová zložka je zahrnutá predovšetkým v atletickej príprave, ale aj ďalších aktivitách. Každý deň deti pod odborným vedením vyškolených lektorov absolvujú všeobecnú športovo-pohybovú prípravu potrebnú nielen v atletike, ale aj iných športoch. Počas jedného dňa bude v detskom tábore usporiadaná atletická olympiáda, kde budú mať deti možnosť športovať pod vedením reprezentantov Slovenska v atletike. Cieľom tejto športovej aktivity je vytvorenie pozitívnych predpokladov pre telesný a duševný vývoj deti. Realizácia tejto prípravy je motivujúca vďaka súprave pomôcok detskej atletiky, ktorá obsahuje pestré náradie a náčinie. Každodenný výkon dieťaťa je zaznamenávaný, a tak dieťa, aj tréner, môže sledovať ako sa dieťa tréningom zlepšuje. Atletická príprava vychádza z celosvetového projektu Kids Atletics, ktorý sa od školského roku 2015/2016 začne integrovať ako mimoškolská športová činnosť aj do slovenských základných škôl. Pre tábory sú vybrané pekné lokality na Slovensku, ktoré vyhovujú náročným požiadavkám na ubytovací štandard, profesionálne športoviska, kúpalisko, stravovacie zariadenie, bezpečnosť a krásne prírodné prostredie.

Termíny detských táborov, ktorých sa zúčastní 250 detí:

12. 7. - 17. 7. 2015 Bojnice
26. 7. - 31. 7. 2015 Námestovo
2. 8. - 7. 8. 2015 Bojnice
23. 8. - 28. 8. 2015 Námestovo


Viac informácii o táboroch môžete nájsť na www.healthytime.sk

Detská atletika

Projekt Detskej atletiky Slovenského atletického zväzu (SAZ) a TESCO vychádza z projektu Medzinárodnej asociácie atletických federácii (IAAF) „Kids Athletics“, ktorý vznikol koncom roku 1997 a ktorý sa snaží osloviť trénerov mládeže a detí po celom svete. Jednou z priorít Slovenského atletického zväzu je rozvoj detskej atletiky hlavne v prostredí základných škôl. Cieľom je zaujať deti pre šport, aktívne bojovať proti sedavému spôsobu života, vyplniť priestor v rámci mimoškolskej alebo záujmovej pohybovej aktivity deťom blízkym spôsobom a umožniť im zažiť radosť z hry a víťazstva.

Cieľom projektu je ponúknuť deťom novú voľno-časovú aktivitu v podobe pravidelných atletických krúžkov, podporiť športovú prípravu najmladších detí v atletických oddieloch, kluboch i na školách, ale najmä hravou formou naučiť deti pravidelnému a zdravému pohybu, ktorým si vybudujú pozitívny vzťah k športu a lásku k nemu na celý život. Cieľovou skupinou sú deti vo veku 5 – 11 rokov (I. stupeň ZŠ) a prioritou nie je vychovávať profesionálnych atlétov, ale zmysluplne vyplniť voľný čas detí prostredníctvom systematickej všeobecnej prípravy potrebnej nielen v atletike, ale i vo všetkých ostatných športoch aj v neskoršom veku a taktiež vytvoriť optimálne predpoklady pre ich zdravý telesný a duševný vývoj a ďalší výkonnostný rast.

Všeobecná príprava je zameraná na osvojenie si širokej škály pohybových zručností, rozvoj pohybových schopností, najmä rýchlosti a obratnosti, hravou formou. Tento neobyčajne zaujímavý a pestrý projekt využíva netradičné a veľmi zaujímavé náčinie určené pre danú vekovú kategóriu s cieľom zaujať malé deti a získať ich pre šport.

Deti budú v atletických kluboch, krúžkoch a na školách trénovať vďaka zakúpeniu atletických súprav (sád) a budú navzájom súťažiť prostredníctvom korešpondenčnej súťaže. Následne budú súťažiť na krajských súťažiach počas Tesco Behu pre život v jednotlivých mestách a vyvrcholením bude celoslovenská súťaž.

Minulé ročníky


Ročník 2014

Viac ako 13 tisíc bežcov a vyše 55 tisíc eur na boj proti detskej obezite. Asi takto možno vyčísliť v poradí siedmy Tesco Beh pre život, ktorý prebehol v šiestich mestách. Podujatie opäť potvrdilo, že ak ide o dobrú vec Slovensko sa dokáže rozhýbať. Za čo však patrí veľká vďaka všetkým, ktorí sa zúčastnili. Či už išlo o bežcov, chodcov či o mamičky tlačiace kočíky. Rovnaká vďaka patrí i podporovateľom a dobrovoľníkom, ktorí zaisťovali pohodový priebeh všetkých behov. 

Tesco Beh pre život organizovala Nadácia Tesco v spolupráci so Slovenskou nadáciou srdca. Všetky vyzbierané financie tak obratom išli na boj proti obezite detí. Až 12% detí v školskom veku je obéznych a tempo pribúdania týchto detí sa zrýchľuje. Vyzbierané prostriedky tak pomôžu osvete a prevencii detí či mladých ľudí pred obezitou a následnými zdravotnými ťažkosťami. Zároveň podporia prácu odborníkov s ich rodičmi, vysvetľuje Michal Dyttert, správca Nadácie Tesco. Za vyzbieraných 55 tisíc eur sa zrealizuje edukatívna roadshow o zdravom životnom štýle v 25 slovenských mestách.

Najviac účastníkov Tesco Behu pre život sa opäť stretlo na bratislavskom behu. Celkovo sa tak na štartovaciu čiaru v hlavnom meste postavilo cez 3 599 ľudí, ktorí prispeli na dobrú vec sumou 15 907,17 eur. Na druhom mieste v počte účastníkov sa umiestnil Prešov, v ktorom sa Tesco Behu pre život zúčastnilo takmer 2,5 tisíc bežcov a chodcov. Na boj proti detskej obezite tak Prešov prispel celkovou sumou 9 100,19 eur. 

Celkovo za sedem ročníkov sa do Tesco Behu pre život zapojilo 71 099 ľudí. Beh sa dostal aj za hranice Slovenska, keď podujatie minulý rok podporili aj slovenskí vojaci na misii v Afganistane. Celkovo sa vyzbieralo 387 499 eur.

Beh pre život 2014 - Video →

Ročník 2013

Najväčší beh za dobrú vec a výskum rakoviny sa uskutočnil aj v roku 2013 počas mája a júna v šiestich mestách Slovenska – v Bratislave, Nitre, Žiline, Trenčíne, Banskej Bystrici a v Prešove. Po zaplatení štartovného mohli účastníci prebehnúť alebo prejsť štvorkilometrovú trasu v centrách miest, a to aj s kočíkmi či so zvieracími miláčikmi. Podujatie v roku 2013 dokonca prekročilo hranice Slovenska, keď sa k nemu pridalo 16 slovenských vojakov, ktorí na zahraničnej misii v Afganistane prebehli niekoľko kilometrov na podporu Behu pre život. Dokopy tak 15 509 ľudí zdolalo za výskum rakoviny takmer 56 000 kilometrov a prispelo sumou 65 130 €. Za vyzbierané financie nakúpila Nadácia Výskum rakoviny unikátne laboratórne zariadenie NanoSight. Ide o prvý prístroj svojho druhu na Slovensku, ktorý dokáže merať objekty v nanosvete a umožní pochopiť dorozumievanie zdravých buniek s nádorovými. 

Beh pre život 2013 - Video →

Ročník 2012

Slovákov s dobrým srdcom, ktorí neváhajú nezištne pomáhať, neustále pribúda. Dôkazom je aj rekordná účasť v roku 2012 na jednom z najväčších charitatívnych projektov na Slovensku – na Tesco Behu pre život. Počas mája a júna sa na štart nesúťažných behov na podporu výskumu rakoviny postavilo v šiestich mestách Slovenska rekordných 14 824 ľudí so svojimi rodinami a priateľmi. Dobrú vec aj svoje zdravie tak podporilo o 2 500 účastníkov viac než minulý rok. Absolútnymi rekordérmi v počte účastníkov boli mestá Prešov a Bratislava. Nováčik tohtoročného behu Banská Bystrica tiež prekonal úžasným počtom 1 589 ľudí na trati očakávania organizátorov. Celkovo sa zo štartovného a darov podarilo Nadácii Tesco vyzbierať 85-tisíc eur na zakúpenie špeciálneho prístroja Incucyte, ktorý ako prvý na Slovensku umožní sledovať vývoj nádorových buniek.

Ročník 2011

Ľudia na Slovensku chcú športom čoraz viac podporovať dobré veci a zároveň si upevniť aj svoje zdravie. Dokazujú to výsledky štvrtého ročníku charitatívneho Behu pre život, ktorého sa v piatich slovenských mestách – Bratislave, Trenčíne, Nitre, Žiline a Prešove dokopy zúčastnilo rekordných 12315 nadšencov. Vďaka všetkým účastníkom sa minulý rok podarilo vyzbierať 70 148 eur na výskum rakoviny. Za vyzbierané peniaze kúpila Nadácia Výskum rakoviny unikátny prístroj ELISpot, ktorý je dôležitý pri príprave protinádorových vakcín pre Ústav experimentálnej onkológie SAV.

Ročník 2010

Tretí ročník charitatívneho Behu pre život priniesol obrovský záujem verejnosti. Spolu v štyroch mestách Slovenska - Nitre, Bratislave, Prešove a v Žiline sa zúčastnilo 8 737 nadšencov. Cez štartovné, sms, on-line či iné formy príspevkov sa v roku 2010 na výskum rakoviny vyzbieralo 68 000 €. Nadácia za vyzbierané peniaze zakúpila unikátny diagnostický prístroj pyrosekvenátor pre Ústav experimentálnej onkológie SAV. Prístroj dokáže upozorniť na možný výskyt nádorového ochorenia a sledovať účinnosť liečby onkologických pacientov z celého Slovenska.

Behu pre život sa už tradične zúčastnili aj známe osobnosti, ktoré podporili myšlienku projektu. V Nitre to boli už po tretí rok divadelní herci Ján Geššo a Eva Pavlíková. V Bratislave bežcov povzbudzovala nová patrónka, populárna prezentérka aerobiku Lucia Medeková. Nieľkoročným podporovateľom Behu pre život je aj operný spevák Martin Babjak, ktorý bratislavskú štvorkilometrovú trať zabehol dokonca ako jediný na Slovensku dvakrát. V Žiline sa do behu zapojila futbalová legenda Vladimír Labant, ktorý počas podujatia vydražil svoj reprezentačný dres a peniaze venoval na konto Nadácie Výskum rakoviny.

Beh pre život 2010 - Video →

Ročník 2009

V roku 2009 sa akcie sa zúčastnilo v štyroch mestách Slovenska (Bratislava, Žilina, Nitra a Prešov) dokopy rekordných 4733 ľudí. Slováci na výskum rakoviny celkovo vlani  prispeli sumou 28 972 EUR. Peniaze použila Nadácia Výskum rakoviny na kúpu špičkového laboratórneho prístroja Real-time PCR za 50 -tisíc EUR. Prístroj pre pacientov z celého Slovenska dokáže určiť prítomnosť génov, ktoré súvisia s možným výskytom rakovinového ochorenia.

Účasť verejnosti v jednotlivých mestách podporili aj patróni z radov populárnych slovenských osobností. Patrónom behu pre celé Slovensko bol moderátor spravodajskej relácie TV Markíza Patrik Švajda. Patrónom bratislavského behu sa stal operný spevák Martin Babjak, nitrianskych účastníkov sa rozhodli povzbudiť herci Divadla Andreja Bagara Eva Pavlíková a jeho riaditeľ Ján Greššo. V Žiline behal známy moderátor Matej ,,Sajfa“ Cifra. Prešovský beh zastrešil aj s rodinou moderátor a herec Michal Hudák. Všetky behy sa konali pod patronátom primátorov daných miest.

Ročník 2008

Prvý ročník nesúťažných behov pre širokú verejnosť i športovo orientovaných nadšencov sa konal v roku 2008 na jeseň v piatich mestách Slovenska – v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej  Bystrici a v Prešove.  Štart a cieľ bol pri Tesco obchode, kde bol sprievodný moderovaný zábavný program spojený s ochutnávkami.  Všetky behy boli stimulované podporou miestnych subjektov a pod patronátom primátorov miest. Myšlienku behu podporili známe osobnosti z oblasti kultúry, športu, šoubiznisu ako aj obchodní partneri spoločnosti Tesco. Celá výška štartovného, peniaze z darov 10% navýšenie sumy Tescom išla na konto Nadácie Výskum rakoviny. Behov sa v roku 2008 zúčastnilo 1 934 ľudí. Najvyššia účasť bola v Nitre  770 ľudí.  Celková vyzbieraná suma bola 20 413 € a nadácia za vyzbierané peniaze kúpila molekulárny farbiaci automat, ktorý  zisťuje presnú diagnostiku vlastností nádorov onkologických pacientov pre individuálne zostavenie  liečby.

Kontakty

Potrebujete vedieť viac? Ste tu správne.
V prípade otázok nám napíšte na press@behprezivot.sk
alebo zavolajte na tel. číslo +421 903 246 596.

Kontaktná adresa Nadácie Tesco:

Cesta na Senec 2
821 04 Bratislava

Sídlo Nadácie Tesco:

Kamenné nám. 1/A,
815 61 Bratislava
IČO: 42184126
Nadácia je zapísaná do registra Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky pod číslom 203/Na-2002/976
Štatutárnym zástupcom nadácie je Michal Dyttert, správca.

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Číslo účtu nadácie: 5038035586/0900
Číslo účtu zbierky: 5068520419/0900

Patróni

Partneri

#

Generálny partner

#

Hlavný partner

#

Oficiálny nápoj

# #

Organizátori

#

Partner pre zdravie

#

Športový partner

# # #

Mediálni partneri

# # # #

Partneri

Podporujú nás

Tlačové správy